Centrum Kształcenia Podyplomowego
Pielęgniarek i Położnych

Center of Postgraduate Education
for Nurses and Midwives

Zamówienia podprogowe
 • maj 22, 2018

  Zapraszamy do złożenia oferty na: „Dostawa i montaż klimatyzatorów wraz z przeglądem konserwacyjnym "

  Więcej


 • maj 21, 2018

  Zapraszamy do złożenia oferty na: „Udział w pracach państwowej komisji egzaminacyjnej w sesji jesiennej 2018 roku "

  Więcej


 • maj 21, 2018

  Unieważnienie postępowania konkursowego na „Dostawę i montaż klimatyzatorów wraz z przeglądem konserwacyjnym”

  Więcej