Centrum Kształcenia Podyplomowego
Pielęgniarek i Położnych

Center of Postgraduate Education
for Nurses and Midwives

Zamówienia aktualne
  • sty 15, 2019

    Zamówienie na zapewnienie pomieszczeń i infrastruktury technicznej dla przeprowadzenia egzaminu państwowego dla pielęgniarek i położnych w sesji wiosennej w roku 2019

    Więcej