Centrum Kształcenia Podyplomowego
Pielęgniarek i Położnych

Center of Postgraduate Education
for Nurses and Midwives

Status prawny

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, jest państwową jednostką budżetową podległą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia. Działa na podstawie zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 marca 2012 roku w sprawie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i (Dz. Urz. Min. Zdr. z dnia 26 marca 2012r., poz. 10)w oparciu o nadany tym zarządzeniem Statut oraz Regulamin organizacyjny, które stanowią odpowiednio załączniki Nr 1 i Nr 2 do w/w zarządzenia.

Opublikowany przez: Remigiusz BorsData publikacji: 04.01.2016
Ostatnio zmieniony przez: Remigiusz BorsData ostatniej zmiany: 04.01.2016
DataZdarzenieAutor
04-01-2016utworzenieRemigiusz Bors