Centrum Kształcenia Podyplomowego
Pielęgniarek i Położnych

Center of Postgraduate Education
for Nurses and Midwives

Praca

 

Zakończono procedurę naboru na stanowisko głównego specjalisty w Biurze Programów Kształcenia, ogłoszenie nr 10/2017 – dokonano wyboru kandydata.

 

 

OGŁOSZENIE NR 11/2017 z 13 października 2017 r. O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY GŁÓWNEGO SPECJALISTY W BIURZE PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA