Centrum Kształcenia Podyplomowego
Pielęgniarek i Położnych

Center of Postgraduate Education
for Nurses and Midwives

Kierownictwo

Działalnością Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych kieruje dyrektor, powoływany przez Ministra Zdrowia, przy pomocy zastępcy dyrektora. Poszczególnymi komórkami organizacyjnymi kierują kierownicy biur.

Kierownictwo:

Dyrektor:  mgr Maria Jolanta Królak

Z-ca Dyrektora:   mgr Beata Szlendak

 

Główny Księgowy: mgr Agnieszka Sikora

Kierownik Biura Administracyjnego: mgr Julianna Łobodziec

Kierownik Biura Egzaminu Państwowego: mgr Halina Zmuda-Trzebiatowska

Kierownik Biura Programów Kształcenia:  mgr Małgorzata Wojtyło

Kierownik Biura Kształcenia Podyplomowego: mgr Elżbieta Dudek

Kierownik Biura Ekspertyz i Analiz: mgr Elżbieta Dudek

Główny Specjalista do Spraw Organizacyjnych: mgr Ewa Kiryłowicz

Główny Specjalista do Spraw Kadr: mgr Joanna Niewczas-Jeż

Główny Specjalista: mgr Grażyna Piegdoń

Opublikowany przez: Remigiusz BorsData publikacji: 04.01.2016
Ostatnio zmieniony przez: Ewa KiryłowiczData ostatniej zmiany: 23.02.2018
DataZdarzenieAutor
23-02-2018zmianaEwa Kiryłowicz
16-11-2017zmianaEwa Kiryłowicz
03-08-2017zmianaEwa Kiryłowicz
25-04-2017zmianaEwa Kiryłowicz
123>