Centrum Kształcenia Podyplomowego
Pielęgniarek i Położnych

Center of Postgraduate Education
for Nurses and Midwives

Kierownictwo

Działalnością Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych kieruje dyrektor, powoływany przez Ministra Zdrowia, przy pomocy zastępcy dyrektora. Poszczególnymi komórkami organizacyjnymi kierują kierownicy biur.

Kierownictwo:
Dyrektor: mgr Maria Jolanta Królak
Zastępca Dyrektora: mgr Beata Szlendak
Kierownik Biura Ekspertyz i Analiz: mgr Elżbieta Dudek 
Kierownik Biura Kształcenia Podyplomowego: mgr Elżbieta Dudek
Kierownik Biura Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego: mgr Halina Zmuda –Trzebiatowska
Kierownik Biura Programów Kształcenia: mgr Janina Krawczyk
Kierownik Biura Finansowo Księgowego: mgr Agnieszka Sikora
Kierownik Biura Administracyjnego: mgr Julia Łobodziec
Główny Specjalista do Spraw Organizacyjnych: mgr Ewa Kiryłowicz

Opublikowany przez: Remigiusz BorsData publikacji: 04.01.2016
Ostatnio zmieniony przez: Ewa KiryłowiczData ostatniej zmiany: 25.04.2017
DataZdarzenieAutor
25-04-2017zmianaEwa Kiryłowicz
03-04-2017zmianaEwa Kiryłowicz
01-09-2016zmianaEwa Kiryłowicz
14-07-2016zmianaEwa Kiryłowicz
12>